Florere Kids is beschikbaar voor arrangementen binnen het onderwijs!
Door mijn jarenlange ervaring in het onderwijs ben ik zeer ervaren in het begeleiden van leerlingen met de meest uiteenlopende hulpvragen binnen het basisonderwijs.

Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling de basisondersteuning overstijgt, kan er vaak (via het regionale samenwerkingsverband) extra ondersteuning aangevraagd of ingekocht worden. Hoe dit precies geregeld wordt, is per regio verschillend.

Indien er een hulpvraag of ondersteuningsbehoefte is op psychomotorische gebied, kan Florere Kids voor onderwijsarrangementen ingeschakeld worden.

Voorbeelden van hulpvragen waar Florere Kids passende hulp bij kan bieden, zijn:

– Concentratieproblemen
– Leerproblemen (m.n. leesproblemen, automatiseringsproblemen, moeite met begrijpend lezen en/of rekenproblemen)
– Motorische problemen
– Zorgen om het welbevinden en/of sociaal-emotionele problemen

De aanvraag van een onderwijsarrangement moet altijd door een professional gedaan worden. Neem gerust vrijblijvend contact op om de hulpvragen te bespreken en te onderzoeken of Florere Kids passende begeleiding kan bieden. Ik denk graag met jullie mee!