Een boost-programma gericht op balans, reflexintegratie en oog-handcoördinatie

WIE?
Dit boost-programma is met name bedoeld voor kinderen die ‘nog niet helemaal klaar zijn voor groep 3’ of die
een moeizame start ervaren in groep 3. Denk daarbij aan een kind dat:

o moeite heeft met balans / evenwicht
o niet of maar heel kort heeft gekropen als dreumes
o niet netjes tussen de lijntjes kan kleuren of schrijven
o vaak hoofdpijn heeft na school
o moeite heeft met leren lezen (woordjes overslaan, op de verkeerde regel beginnen,
letters verwisselen)
o last heeft van wagenziekte of hoogtevrees
o heel moe is na een schooldag
o niet graag naar school gaat
o vaak valt en/of struikelt
o zich vaak stoot of iets omstoot

Door oefeningen gericht op balans, reflexintegratie en oog-handcoördinatie te doen, kunnen deze problemen vaak verholpen worden!

psychomotorische begeleiding

WAT?
‘Klaar voor de start?!’ is een programma voor scholen, waarbij 8 keer wordt geoefend met diverse belangrijke psychomotorische vaardigheden.
Deze vaardigheden zijn essentieel om te kunnen leren lezen en schrijven en helpen het kind om letterlijk en figuurlijk steviger in zijn/haar schoenen te staan.
Voorafgaand en aan het einde van de 8 sessies wordt een individuele, psychomotorische screening afgenomen.
Zo wordt voor elk kind de vooruitgang zichtbaar gemaakt en ontvangt de leerkracht adviezen voor verdere begeleiding.


WAAR?
De sessies vinden plaats in het speellokaal of gymzaal van de school.


WANNEER?
De data en tijden worden in overleg met de school vastgesteld.


HOE?
Het basisaanbod ziet er als volgt uit:

o een quickscan van alle leerlingen uit de groep (max. 30 leerlingen)
o een uitgebreide screening van leerlingen die tijdens de quickscan opvallen
o 8 oefensessies (individueel of in kleine groepjes, max. 4 leerlingen per keer) gericht op balans, reflexintegratie en oog-handcoördinatie
o een afrondende screening, welke wordt verwerkt in een eindverslag met handelingsadviezen

Dit aanbod kan worden uitgebreid met:
o tussentijdse gesprekken met de leerkracht en/of intern begeleider
o coaching van de leerkracht/intern begeleider
o een presentatie in het schoolteam
o een (individueel) vervolgtraject voor leerlingen die meer psychomotorische begeleiding nodig hebben.


KOSTEN?
Het programma ‘Klaar voor de start’ wordt verzorgd voor een all-in prijs van €2177,-.
De school hoeft slechts een geschikte ruimte beschikbaar te stellen, voor de rest regelt Florere Kids alles!

Wilt u meer weten over dit programma of meteen een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij, door te bellen/appen naar 06-22471248 of een e-mail te sturen naar naomi@florerekids.nl